Nove brezplačne nagradne igre
Aktualne nagradne igre
Pridružite se
BREZPLAČNO se včlanite v klub SuperKlik.com nagradne igre, kjer vas čakajo bogate nagrade
Včlanite se v klub brezplačnih nagradnih iger
Aktualne nagradne igre
Nove nagradne igre
Aktualne nagradne igre na SuperKlik.com
Nagrajenci
Izberite rubriko nagrajencev
Hitre povezave

Pogoji poslovanja in sodelovanja spletne strani SuperKlik.com

 

Splošno

Upravitelj strani www.superklik.com in organizator nagradnih iger je podjetje Adam računalniški inženiring d.o.o., Vipotnikova 9, 1211 LJ-Šmartno. Nagradne igre se organizirajo v sodelovanju s sponzorjem nagradne igre, v nadaljevanju sponzor. Nagrado podeli sponzor nagradne igre.

Nagradna igra in sodelovanje

V nagradni igri lahko sodeluje vsak član Superklik.com, razen zaposlenih v podjetjih organizatorja in sponzorja. Član Superklik.com lahko postane vsak, ki ima prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji in ki se registrira preko spletne strani SuperKlik.com in se strinja s splošnimi pogoji. Sodelovanje v nagradni igri je brezplačno, v kolikor to ni drugače navedeno. Vsak član lahko sodeluje z večimi Superkliki (kuponi) v eni nagradni igri. Vsak Superklik mu omogoča po eno vstopnico v žrebanju.

Osebni podatki iz profila in ob prijavi se morajo ujemati s pravimi osebnimi podatki. Vsaka fizična oseba ima lahko le en delujoč uporabniški račun. Vse kršitve navedenih pogojev bomo strogo sankcionirali in kršiteljem bo onemogočeno nadaljnje sodelovanje.

Rezultati, pogoji sodelovanja, opis in število nagrad ter čas trajanja nagradne igre so navedeni na spletni strani www.superklik.com.

Nakup izdelkov ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

Potek nagradne igre

Nagradna igra poteka od - do datuma navedenega  na spletni strani nagradne igre. Rešitve poslane pred datumom začetka in po datumu konca ne bomo upoštevali v žrebanju. Izven poteka nagradne igre sodelovanje ni omogočeno.

Organizator ne odgovarja za napake na spletni strani, izgubljene prijave na nagradne igre in ostale napake, ki se lahko pojavijo zaradi napak tehnologije.

Žrebanja, nagrade in nagrajenci

Seznam nagrad bo objavljen na spletni strani nagradne igre. Nagrade niso unovčljive, niso zamenljive in niso prenosljive na druge osebe.

Žrebanja se vršijo ob zaključku nagradne igre, oziroma na prvi delovni dan po zaključku. Žrebanja so računalniško vodena. Žrebanje vodi komisija, ki je sestavljena iz predstavnikov organizatorja ali sponzorja, ki po končanem žrebanju tudi sestavi zapisnik. Rezultati žrebanja so dokončni. Stroške pošiljanja nosi organizator.

Nagrado lahko prejmejo udeleženci, ki so:

 • odgovorili na zastavljena vprašanja
 • potrdili sodelovanje v igri
 • imeli za vstop dovolj Superklikov
 • jih je izžrebal računalniški program

Udeleženec - nagrajenec se strinja, da se ga o nagradi obvesti po elektronski pošti. Nagrajenec mora odgovoriti na elektronsko pošto v 8 dnevih in poslati naslednje podatke. Hkrati nagrajenec soglaša, da se lahko njegov ime in priimek, naslov in/ali fotografijo objavi na spletni ali uporabi v druge promocijske namene.

 • ime
 • priimek
 • naslov
 • davčno številko
 • naziv pristojnega davčnega urada
 • soglasje za posredovanje osebnih podatkov pokrovitelju
 • soglasje za objavo osebnih podatkov (ime, priimek, naslov) na spletni strani zmagovalcev

Za prevzem nagrade mora nagrajenec poslati (lahko tudi v elektronski obliki) ali osebno prinesti naslednje dokumente:

 • fotokopijo osebnega dokumenta (osebna izkaznica ali potni list)
 • fotokopijo davčne številke

Mladoletni nagrajenci, ki so stari manj kot 14 let, lahko prevzamejo nagrado samo, če s seboj prinesejo/pošljejo pisno soglasje staršev.

Nagrajenec ni upravičen do nagrade, če:

 • v nagradni igri ni sodeloval v skladu s splošnimi pogoji SuperKlik.com in pogoji posamezne nagradne igre
 • če ni prevzel nagrade v 14 dneh po žrebanju
 • če se ne strinja s sprejemom nagrade
 • če ni priskrbel vseh potrebnih dokumentov in soglasij

Nagrado mora nagrajenec prevzeti v14 dnevih po žrebanju. Če nagrada ni prevzeta, se ne podeli.
Če nagrajenec ni upravičen do nagrade, se nagrada ne podeli. Seznam nagrajencev se objavi na spletni strani.

Nagrajenec je zavezanec za plačilo akontacije dohodnine v višini 25%. Nagrajenec je obvezan nagrado prijaviti v dohodninski napovedi, kot to določa Zakon o dohodnini ob prejemu nagrad

Odgovornost

Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih okrog lastništva izžrebane nagrade. Vsi spori, povezani s pravicami okrog lastništva izžrebane nagrade, ne bodo imeli nobenega vpliva na pravilo, da organizator dodeli nagrado tisti osebi, ki je organizatorju predložila potrdilo o prejeti nagradi v skladu s temi pravili.

Sprememba pravil

Superklik.com si pridržuje pravico, da v vsakem trenutku spremeni pogoje nagradne igre, če to zahtevajo vsebinski, komercialni ali tehnični vzroki. Vsako spremembo SuperKlik.com objavi na spletni strani www.superklik.com.

Upravitelj strani

Upravitelj strani www.superklik.com je podjetje Adam računalniški inženiring d.o.o., Vipotnikova 9, 1211 LJ-Šmartno.

Domača stran
Nastavite Superklik.com za vašo domačo stran in vsak mesec sodelujte brezplačnih nagradnih igrah
Brezplačne nagradne igre
Brezplačne nagradne igre
Super sponzor
» Pnevmatike  
Brezplačne nagradne igre
Sponzorji

» Rafting Soča
» Pralni stroj
» Zlato v penini
» Alpine
» Monitorji, kartuše, prenosniki

Brezplačne nagradne igre
Mnenja
zaenkrat super..
Tadej Koban
Brezplačna nagradna igra
 
© 2005,2006 SUPERKLIK.COM Vse pravice pridržane
Nove brezplačne in aktualne nagradne igre z bogatami nagradami. Vsak dan, vsak teden, vsak mesec!